Mechanic Weeding

2-Prong claw 32,00  (incl. VAT)
1-Prong claw 59,00  (incl. VAT)
3-Prong Claw 87,00  (incl. VAT)
Deported handle 20,00  (incl. VAT)
Ridger 87,00  (incl. VAT)
Chevron-Shaped goosefoot blade 65,00  (incl. VAT)
Arrow-Shaped goosefoot blade (Delta) 250 mm 65,00  (incl. VAT)
2 wheel hoe 467,00  (incl. VAT)